Within Our Family

Mazal Tov to Rabbi Dale & Ellen Polakoff on the birth of a granddaughter, born to their children Rabbi Ephraim & Tova Polakoff.

Mazal Tov to Suzanne & Paul Peyser on the birth of their great grandson. 

Mazal Tov to Roz & Zach Dicker on the birth of a great granddaughter born to their grandchildren Tova & Daniel Mosesson.